Anslagsguide

Anslagspolicy

Stiftelsen beviljar bidrag och stipendier inom två huvudkategorier:
 

  • Utvecklingsprojekt inom entreprenörskap och affärsmannaskap. Projekten kan omfatta utbildning för framtagande av affärsplan, vidareutbildning inom projektets område, studieresor och praktisk utbildning. Dessa bidrag kan inkludera stipendier till personer verksamma inom projektet samt andra kostnader såsom lokaler, material, utrustning etc. 
  • Stipendier för teoretiska och praktiska [utlands]studier. Studierna ska vara inriktade mot entreprenörskap och affärsmannaskap och kan omfatta samtliga ämnesområden. Stipendierna kan inkludera både kursavgifter och levnadsomkostnader under utbildningen. Stiftelsen uppmuntrar till studier i utlandet för att öka kunskap om olika länders entreprenörskap.