Stiftelsen

Stiftelsen grundades den 7 november 2016 genom en donation från Conni Jonsson om 50 miljoner kronor till hedrande av Ekon. dr Peter Wallenbergs stora gärning inom svenskt näringsliv och stiftelseväsende.

Ytterligare donationer har sedan skett från en rad privatpersoner och organisationer.

Anslagspolicy

Stiftelsen beviljar stipendier för teoretiska eller praktiska utlandsstudier inom entreprenörskap och affärsmannaskap.

Ekon. dr Peter Wallenberg

Peter Wallenberg, född 1926, gick bort den 19 januari 2015 vid 88 års ålder. Han var vid sin bortgång hedersordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt i Investor och Atlas Copco.  Peter Wallenberg var hedersdoktor vid bland annat Handelshögskolan i Stockholm, KTH i Stockholm, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Georgetown University. Han hade en jur. kand. från Stockholms universitet.

Peter Wallenbergs internationella nätverk var enastående. Med sin stora erfarenhet, sin nyfikenhet och sitt engagemang var han en uppskattad samtalspartner för näringslivsföreträdare och politiker världen över. Tack vare sitt kontaktnät gjorde han viktiga insatser för Sverige och för Sveriges näringsliv.

Peter Wallenberg var även mycket intresserad av utbildning och att stödja utbildning för unga, gärna utomlands, då han genom sin egen internationella verksamhet såg de stora möjligheterna och vikten för svenskar att vidga sin kunskap och sitt nätverk. Två av de områden som Peter Wallenberg var speciellt intresserad av var entreprenörskap och affärsmannaskap, mycket genom att han själv under ett antal år på 1960-talet var försäljare hos Atlas Copco i Afrika.

"Handel följer minsta motståndets lag, och knackar sällan på stängda dörrar."

Formulering ur ett tal som hölls av Peter Wallenberg i sin egenskap som ordförande för International Chamber of Commerce, ICC, 1989–1990.