Sista ansökningsdagar

Anslagspolicy

Stiftelsen beviljar bidrag och stipendier inom två huvudkategorier:

  • Utvecklingsprojekt inom entreprenörskap och affärsmannaskap
  • Stipendier för teoretiska och praktiska studier

Stiftelsen

Stiftelsen grundades 2016 genom en donation från Conni Jonsson om 50 miljoner kronor till hedrande av Ekon. dr Peter Wallenbergs stora gärning inom svenskt näringsliv och stiftelseväsende.

Ytterligare donationer har sedan skett från en rad privatpersoner och organisationer.