Anslagsguide

Anslagspolicy

Stiftelsen beviljar bidrag och stipendier inom två huvudkategorier:
 

  • Utvecklingsprojekt inom entreprenörskap och affärsmannaskap. Projekten kan omfatta utbildning för framtagande av affärsplan, vidareutbildning inom projektets område, studieresor och praktisk utbildning. Dessa bidrag kan inkludera stipendier till personer verksamma inom projektet samt andra kostnader såsom lokaler, material, utrustning etc. 
  • Stipendier för teoretiska och praktiska [utlands]studier. Studierna ska vara inriktade mot entreprenörskap och affärsmannaskap och kan omfatta samtliga ämnesområden. Stipendierna kan inkludera både kursavgifter och levnadsomkostnader under utbildningen. Stiftelsen uppmuntrar till studier i utlandet för att öka kunskap om olika länders entreprenörskap.
#f8f7f4

Utlysningar

Stiftelsen beviljar stipendier för teoretiska eller praktiska utlandsstudier inom entreprenörskap och affärsmannaskap.

Utlysningar

sista ansökningsdag
1
maj 2023

Anslag

Ansökningsperioden startar 24 januari

För kriterier och ansökningsförfarande se:

www.xofoundation.org

Till e-ansökan

 

#ffffff

Rekvisition av anslag

Samtliga rekvisitioner ska göras via den elektroniska portalen. 

Undantag är de stipendiater som befinner sig utomlands och inte har tillgång till något BankID. 

Vid frågor kontakta Stiftelsens controller.

I den elektroniska rekvisitionsportalen finns formulär för rekvisition. 

Till rekvisitionsportalen

Utbetalning

Utbetalning av beviljat stipendium sker efter elektronisk rekvisition och eventuell komplettering med examensbevis/antagningsbesked.

Hälften av stipendiet utbetalas i samband med utbildningens start, 40 procent efter halva studietiden och resterande 10 procent efter inlämnad skriftlig redogörelse över studierna.

Rekvisitioner som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma, förutsatt av att rekvisitionen är korrekt.

Blanketter

I blankettarkivet nedan finns blanketter för rekvisition för de som inte har möjlighet, enligt ovan undantag, att använda rekvisitionsportalen. 

Manuella rekvisitioner skickas med vanlig post till adress uppgiven nedan, i sidfoten. 

Observera att diarienummer, vilket återfinns på det elektroniska mottagningsbeviset och beviljandebrevet, alltid ska anges på rekvisitionen.

#f8f7f4

Rapportering

Efter avslutade studier ska en skriftlig redogörelse sändas till Stiftelsen med studieresultat samt beskrivning av intryck och erfarenheter av studieinstitutionen.

I samband med redogörelsen erhålls de sista 10 procenten av stipendiet.

Uppföljning

Stiftelsen följer rutinmässigt upp beviljade anslag.

Blankettarkiv

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.

Stipendiater

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.