Beviljade anslag 2019

Under år 2019 beviljades 1 650 000 kronor i anslag till fyra stipendier.

Beviljade stipendier 2019

Jessica Nielsen, för Initiativet Ungdomsdriv
Sonja Nasehi, för Utveckling av app kallad Mojostocks
Alireza Ahmadi, för Initiativet Alligration
Abenezer Yakob, för utveckling av IT plattform mellan Etiopien och Sverige